Ενέργειες της ΠΕΕΠ για τις αποζημιώσεις των ειδικών παιδαγωγών και τη θεσμική κατοχύρωση του θεραπευτικού τους ρόλου.

Περίληψη Επιστολής  ΠΕΕΠ (21.07.2021. Αρ. Πρωτ. 553)

Η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (ΠΕΕΠ) είναι επιστημονικός σύλλογος που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ειδικής Αγωγής είκοσι και πλέον έτη με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την επαγγελματική κατοχύρωση των ειδικών παιδαγωγών και τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση των στόχων.

Στην επιστολή με θέμα: «Αναγνώριση και απόδοση δαπάνης Ειδικής Διαπαιδαγώγησης από Ειδικούς Παιδαγωγούς», τονίζουμε τη δυσαρμονία και αδικία που συντελείται στο χώρο μας με τον αποκλεισμό των Ειδικών Παιδαγωγών από τις αποζημιώσεις του ΕΟΠΥΥ έναντι των άλλων θεραπευτικών κλάδων (Β’ 4898/2018).

Όπως αναφέρεται ενδελεχώς, με σαφήνεια και με πλήθος επιχειρημάτων στην προαναφερθείσα επιστολή, ο ρόλος των Ειδικών Παιδαγωγών είναι παιδαγωγικός και ταυτόχρονα θεραπευτικός και ως τέτοιος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο  Υγείας. Θεώρησή μας είναι ότι με τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ 2018 έλαβε χώρα μια πρόδηλη και κατάφωρη αδικία τόσο εις βάρος των Ειδικών Παιδαγωγών όσο και όλων εκείνων που χρήζουν εξατομικευμένων θεραπειών.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός με την επιστημονική του κατάρτιση είναι ο πλέον αρμόδιος να αξιολογήσει και να διαμορφώσει εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης και αποκατάστασης των νευροαναπτυξιακών και αισθητηριακών διαταραχών. Ο πολύπτυχος και διακριτός ρόλος του δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμία άλλη ειδικότητα που δεν έχει ως αντικείμενο την ειδική διαπαιδαγώγηση.

Ως επιστημονικός σύλλογος επιδιώκουμε τον εξορθολογισμό  και αναδιανομή των ήδη παρεχόμενων πόρων, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε η Ειδική Διαπαιδαγώγηση να αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ με 15€ -έναντι 1,23€, όπως ισχύει τώρα. Με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα με τις λοιπές ειδικότητες (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.) που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ειδική Αγωγή.

Τέλος επιδιώκουμε την αναγνώρισή μας ως διακριτού θεραπευτικού  κλάδου στον ευρύτερο τομέα των επιστημών Υγείας και τη θεσμική κατοχύρωσή μας από την ελληνική πολιτεία.

Αναγνώριση και απόδοση δαπάνης Ειδικής Διαπαιδαγώγησης από Ει- δικούς Παιδαγωγούς

Αναγνώριση και απόδοση δαπάνης Ειδικής Διαπαιδαγώγησης από Ει- δικούς Παιδαγωγούς