Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών από έναν (1) Ειδικό Παιδαγωγό

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών από έναν (1) Ειδικό Παιδαγωγό στο Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής «Μιχαλήνειο» (Π.Π.Α.Κ.Α.Μ.) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής.

(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Πέμπτη 24-11-2022 και ώρα
14.00)

Δείτε το PDF ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ