Κοπή Πίτας 2023

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΠ έκοψαν και φέτος την καθιερωμένη πίτα για το 2023 στη Θεσσαλονίκη. Ευχόμαστε σε όλους υγεία, ευτυχία και δημιουργική διάθεση.

GRIECHISCHE DELEGATION ZU BESUCH

Η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (ΠΕΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας και το μεγαλύτερο Φορέα Πρόνοιας της Γερμανίας LVR στην Κολωνία, εκπονεί τριετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα- Hellas Project– με βασικό άξονα την Αυτόνομη Διαβίωση ατόμων με αναπηρία. Το θέμα είναι: «Βελτίωση των συνθηκών ζωής των αναπήρων ατόμων στη Βόρεια Ελλάδα» Στα πλαίσια αυτού […]

τριετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα επιστημονικής ανταλλαγής με το φορέα LVR

Ίδρυμα “Άγιος Δημήτριος” Θεσσαλονίκης με θέμα: “Αυτόνομη Διαβίωση- Βελτίωση συνθηκών ζωής για τα άτομα με αναπηρία”    ( Οι δράσεις και το παραγόμενο προϊόν του Προγράμματος θα αναρτηθούν μετά τις δια ζώσης συναντήσεις των συμμετεχόντων)