Σημαντικές δραστηριότητες που υπηρετούν τους σκοπούς της Π.Ε.Ε.Π. είναι:

  • Η διοργάνωση ημερίδων με μορφωτικά και παιδαγωγικά θέματα ειδικής αγωγής.
  • Η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς κι ενώσεις που έχουν παρόμοιους σκοπούς.
  • Η έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Επιστημονικό Βήμα του Ειδικού Παιδαγωγού» με τις εισηγήσεις των ημερίδων.
  • Ανάρτηση άρθρων σχετικών με την ειδική αγωγή και εισηγήσεων από τις ημερίδες του συλλόγου.