Η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών έχει στους κόλπους της Ειδικούς Παιδαγωγούς από όλους σχεδόν τους Νομούς της χώρας οι οποίοι εργάζονται είτε στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Δεχόμαστε ως τακτικά μέλη εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Πρωτοσχολικής, Δημοτικής, Δευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας) οι οποίοι είναι κάτοχοι ενός ή περισσότερων προσόντων ειδίκευσης από τα παρακάτω:

  • Πρόγραμμα διετούς ενδοϋπηρεσιακής μετεκπαίδευσης στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών των Παιδαγωγικών Τμημάτων με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.
  • Κάτοχοι πτυχίου Ειδικής Αγωγής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το Ελληνικό κράτος.
  • Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου (επιπέδου Μάστερ ή Διδακτορικού) στην Ειδική Αγωγή που χορηγήθηκε από Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Πανεπιστήμια της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος.

Ως συνεργά μέλη γίνονται δεκτοί όλοι οι εκπαιδευτικοί αλλά και άλλες ειδικότητες που ενδιαφέρονται για την Ειδική Αγωγή.

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση για εγγραφή στη ΠΕΕΠ ως τακτικό/συνεργό μέλος εδώ (αρχείο .doc 60KB)