Η Π.Ε.Ε.Π. είναι επιστημονική ένωση που ιδρύθηκε το 1999 και έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Αρχικά, ονομάστηκε «Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ειδικευμένων στην Ειδική Αγωγή-ΠΣΕΕΕΑ», ενώ το 2004-5 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, μετονομάστηκε σε «Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών-Π.Ε.Ε.Π.» και εκπροσωπείται με μέλη της σε διάφορους νομούς της Ελλάδας. Η Ένωση διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια.