Διοικητικό Συμβούλιο
 
Πρόεδρος:Θώμου Αναστασία
Αντιπρόεδρος:Νικολόπουλος Γιάννης
Γραμματέας: Μπακιρτζής Κωνσταντίνος
Ταμίας: Καραμούζη Άννα
Μέλη:Σκουμπάκη Αικατερίνη
         Σταυρόπουλος Βασίλειος
         Εικοσπεντάκη Καλλιόπη
 
Αναπληρωματικά Μέλη
Βλάχου Ελευθερία
Ντάλλας Νικόλαος
Κοκώννη Ανθή
Κοκκώνη Έλλη
Βλασσοπούλου Κέλλυ
Παζαρίδου Μαρίττα
 
 
Υπεύθυνη Παραρτήματος Αθήνας: Πλακίδα Έλλενα
 
Η Πρόεδρος                           Ο Γ.Γραμματέας
Αναστασία Θώμου                 Κώστας Μπακιρτζής
 
Τηλ. Επικοινωνίας:6972170325 (Πρόεδρος), 6977724933 ( Γ. Γραμματέας)