Η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών έχει στους κόλπους της Ειδικούς Παιδαγωγούς από όλους σχεδόν τους Νομούς της χώρας οι οποίοι εργάζονται είτε στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Δεχόμαστε ως τακτικά μέλη εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Πρωτοσχολικής, Δημοτικής, Δευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας) οι οποίοι είναι κάτοχοι ενός ή περισσότερων προσόντων ειδίκευσης από τα παρακάτω:

  • Πρόγραμμα διετούς ενδοϋπηρεσιακής μετεκπαίδευσης στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών των Παιδαγωγικών Τμημάτων με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.
  • Κάτοχοι πτυχίου Ειδικής Αγωγής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το Ελληνικό κράτος.
  • Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου (επιπέδου Μάστερ ή Διδακτορικού) στην Ειδική Αγωγή που χορηγήθηκε από Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Πανεπιστήμια της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος.
  • Ως συνεργά μέλη γίνονται δεκτοί όλοι οι εκπαιδευτικοί αλλά και άλλες ειδικότητες που ενδιαφέρονται για την Ειδική Αγωγή.